Privacyverklaring Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken

Uw privacy is voor Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken. Als je vragen hebt, of als je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op ons op:

Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken
Lange Tiendeweg 86
2801 KK Gouda
0182-5196357 / 06-13918136
hokken@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Het IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken verwerkt om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij hier een wettelijke verplichting toe is.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser dusdanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van je gegevens
Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lijstenmakerij en Kunsthandel Hokken via hokken@planet.nl.